ca | es | en
Twitter LinkedIn

Actualitat

13 Juny

2017

Sobre les polítiques culturals

Sobre les polítiques culturals

Corre per les xarxes un acudit força visual sobre els actuals sistemes educatius que no tenen en compte les aptituds naturals de cada alumne i on s’acaba valorant a tothom amb el mateix criteri.

La crisi econòmica i potser també de valors ha acabat fent que aquesta simplificació es traslladi a les polítiques públiques. S’espera que les polítiques industrials creïn ocupació i ajudin als territoris a ser més competitius davant el mercat exterior. Però, aquest és el criteri que cal adoptar a l’hora de marcar els objectius, les estratègies i fins i tot les accions concretes fora del marc de les polítiques econòmiques? 

Es demana a les polítiques culturals que tinguin un clar retorn econòmic en creació d’ocupació o generació d’activitat econòmica (i el mateix per les polítiques educatives, ambientals o socials).  Aquesta tensió ha estat especialment elevada en un moments on els recursos públics s’han vist reduïts de forma important i els regidors de cultura han hagut de passar pel sedàs de la necessitat de quadrar els pressupostos i el control exigit des de les hisendes públiques. Així doncs, massa vegades s’ha acabat defensant la cultura només en base a aquest potencial de retorn econòmic.

En cadascun d’aquest camps (cultura, medi ambient,...) les administracions públiques haurien de marcar uns objectius inherents al seu camp: objectius culturals per a les polítiques culturals. Cada vegada més s’intenta donar la volta a aquesta situació, ho hem detectat a països com UK o França, però costa de trobar a Catalunya.

Quins podrien ser els objectius de les polítiques culturals? a) incrementar les relacions de la població (bonding i bridging) i reduir el risc d’exclusió b) actuar sobre el sentiment d’identitat i pertinença de la població c) provocar una visió més crítica del món, reconèixer i entendre les problemàtiques i per suposat el gaudi, les experiències, les emocions viscudes i una major capacitat d’entendre la cultura.

Es tracta que ens oblidem del retorn econòmic? No. El retorn econòmic de les activitats culturals és molt rellevant al nostre territori i és la base de les estratègies d’atracció de visitants en molts municipis.  Així doncs, el que cal, és posar els valors de les polítiques culturals en el centre d’aquestes polítiques

Veure Indicador d'Economia: LINK 

 

Up

Avís legal · Política de privacitat · © 2015 Gabinet Ceres SL

Nuwa Agència Digital