ca | es | en
Twitter LinkedIn

Actualitat

31 Maig

2023

Bones practiques

Bones practiques

Estrictament no es pot parlar d’estudi de mercat, però tant metodològicament com observant-ne els resultats és molt similar. Per exemple, podem ajudar a un Ajuntament a entendre com la població percep els serveis relacionats amb la gestió dels residus, per tal de tenir eines per a millorar, modificar el servei o fins i tot comunicar-lo d’una altra manera. En la mesura que l’administració utilitzi l’estudi per millorar, canviar, comunicar,... el plantejament de la nostra feina com un estudi de mercat, té molt de sentit.

En aquests darrers anys hem col·laborat amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) duent a terme un estudi que els han permès entendre millor la relació entre les persones i empreses que utilitzen els seus serveis i el SOC. Els estudis els han permès identificar gaps i barreres que es produeixen com també punts on és prioritari actuar per a la millora de la satisfacció dels diferents col·lectius d’usuaris.

Sembla ser que el SOC, satisfet amb la feina, la va compartir en diferents espais de trobada amb els responsables d’altres Comunitats Autònomes i és aquí on el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) va contactar amb Ceres per veure’n les possibilitats de col·laboració. Des del plantejament del projecte, els resultats que s’esperava donar, com el control sobre la metodologia a emprar van ser factors importants per tirar endavant la col·laboració.

I així, després d’uns mesos de treball, de dissenyar els qüestionaris, tractar de forma correcta les dades personals, recollir les dades i analitzar-les, al Febrer vam presentar els resultats sobre la satisfacció d’usuaris i empreses amb el servei de LABORA tant als responsables del Servei, com als responsables de les diferents oficines territorials.

Up

Avís legal · Política de privacitat · © 2015 Gabinet Ceres SL

Nuwa Agència Digital