ca | es | en
Twitter LinkedIn

Actualitat

19 Maig

2022

Mirar els futurs possibles -  Estudi prospectiu “Estratègies per afrontar els reptes del territori des de la URV

Mirar els futurs possibles - Estudi prospectiu “Estratègies per afrontar els reptes del territori des de la URV"

La URV acaba de compartir amb el teixit econòmic i social del territori l’estudi prospectiu “estratègies per afrontar els reptes del territori des de la URV”, liderat pel Gabinet de Programació i Qualitat i amb el treball extern de Ceres.

La primera gran idea és la del coneixement en obert. Avui les institucions i organismes comparteixen el seu coneixement perquè altres agents en puguin fer ús. No són dades, son coneixement treballat que pot ser útil a la TEVA empresa, tant en la identificació i mesura de les tendències com en els impactes.

La segona idea rellevant és l’enfocament de l’estudi, que no mira el passat, les estadístiques existents o el present, sinó que s’enfoca clarament cap al futur. L’horitzó de l’estudi se situa a 2030 i en els futurs possibles que es poden esdevenir. No tracta d’encertar el futur, cosa impossible com diu Dator i que va repetir l’Elisabet Rosselló al #trinxat d’abril. No es tracta de parlar del futur, sinó dels futurs. Perquè ni és únic, ni el podrem conèixer a priori. Així doncs, la incertesa, els escenaris i les possibilitats més que les “realitats” és el contingut d’aquest estudi.

Per dur a terme l’estudi es va comptar amb la participació de 55 persones expertes de la demarcació en diferents àmbits i temàtiques, als quals se’ls van fer diferents rondes de preguntes (metodologia DELPHI): sobre els escenaris més probables, sobre els escenaris que tindrien més impacte, sobre les principals oportunitats i amenaces d’aquests escenaris, sobre les competències necessàries per donar resposta als reptes que se’ns poden presentar o sobre com la URV hauria d’adaptar les seves metodologies educatives per formar la ciutadania del demà. Consensos i dissensos han estat claus en tot el procés d’anàlisi.

Fes clic per consultar els RESULTATS DE L’ESTUDI a la web de transparència de la URV

Tot i que l’estudi l’encarrega la Universitat, hom pot fer una lectura en clau de teixit empresarial de la província i del gran conjunt d’informació interessant en podem extraure les següents idees en clau d’escenaris:

1.      L’única certesa és la variabilitat, els canvis i la mateixa incertesa.

2.      Hi ha dos escenaris que els experts determinen com més probables i a la vegada amb un fort impacte en l'economia del territori:

a.      La digitalització.

b.      Els efectes negatius del canvi climàtic, en clau negativa.

3.      Però hi ha un conjunt d’escenaris més o menys probables, que en cas de succeir podrien tenir un important impacte positiu en la creació de llocs de treball:

a.      La flexibilitat laboral, lligada als canvis continus de feina i a la formació constant del teixit productiu.

b.      El reforç de l’espai econòmic occidental envers l’impuls asiàtic.

c.      Consumidors responsables: els consumidors aposten per productes de proximitat, pel reciclatge, la reutilització, la reducció dl malbaratament alimentari...

4.      O d’impacte negatiu:

a.      Decreixement de les necessitats de mà d’obra, amb fort impactes en la fiscalitat, la dinàmica econòmica i efecte en els col·lectius més vulnerables.

b.      Els efectes del canvi climàtic en forma de fenòmens meteorològics sobtats i violents.

c.      El fracàs del model de ciutats intel·ligents i la generació de problemes socials a les ciutats.

I davant d’aquest conjunt d’escenaris, probabilitats i incertes, es poden observar un conjunt d’oportunitats que traslladades al teixit empresarial es podrien resumir en:

  1. Afegir valor als productes i serveis que es generen a les empreses.
  2.  Apostar per la innovació, en especial en el procés de transformació digital.
  3. Formar i  formar de manera continuada.
  4. Transformar l’activitat empresarial cap a una activitat sostenible i de baix impacte en el medi ambient.
  5. Apostar pel creixement de les empreses, però també que es facin més resilients i flexibles, per poder tenir més força i capacitat d’afrontar els reptes que vindran.

I per últim i com a més important, cal desenvolupar a les empreses una visió estratègica, amb l’actitud posada en els futurs a llarg termini, la incertesa dels mateixos i cal desenvolupar la capacitat de preveure, adaptar-se i avançar-se a aquests futurs incerts.

 

Article de l'Indicador d'Economia

Gabinet Ceres

 

Up

Avís legal · Política de privacitat · © 2015 Gabinet Ceres SL

Nuwa Agència Digital