ca | es | en
Twitter LinkedIn

Actualitat

16 Maig

2019

 Panels Públics: Instrument de diàleg del sector amb el territori

Panels Públics: Instrument de diàleg del sector amb el territori

Què són?

Els Panels Públics són eines de diàleg entre les organitzacions, ja siguin empreses o administracions, i els seus diferents grups d'interès. I quan es parla de diàleg implica que, com a mínim, hi hagi necessàriament dos actors implicats. Un que vol fer-se entendre -que parla- i un altre que vol entendre -escolta-. Fixem-nos bé en la subtilesa de la diferència i l'esforç que significa "escoltar", que comporta entendre i no només sentir.

Quina funció tenen?

Com tot procés d'escolta activa, persegueix la confiança mútua, desmuntant tòpics i prejudicis, donant l'oportunitat que es dirigeixin a l'empresa "sense embuts". I al seu torn l'empresa, que escolta, respondrà amb informació raonada, intel·ligible, que faciliti la comprensió d'aquesta, més enllà de la dada fàcil, la informació encaramel·lada i buida de realitat i compromís.

Quants panels tenim en el nostre territori i com estan constituïts?

Tenim un territori ric en eines d'escolta activa; tant les empreses químiques Repsol, BASF, DOW i Covestro com la seva associació sectorial, la AEQT, disposen del seu Panel Públic Assessor, cadascun amb la seva personalitat i característiques específiques.

Aquests 5 Panels acumulen un total de 87 persones, entre 15 i 18 components en cada Panel, procedents de sectors tan diversos com l'educació, la salut, el món de l'empresa, el sector ambiental, el de la comunicació, les entitats socials, entitats veïnals, col·legis professionals, ... Es reuneixen entre 4 i 5 vegades a l'any per a formular inquietuds, preocupacions, dubtes i interessos sobre el sector i l'empresa. I al seu torn cada empresa responent a aquests reptes, els exposa les seves previsions empresarials, la seva aposta per la reducció de l'impacte sobre l'entorn, els mètodes per a dur-lo a terme, els parla sobre la seva innovació tecnològica, i en quins camps… A través d'un debat obert de tots els seus components, respectuós i sincer es formulen dubtes, impressions, opinions, disconformitats que busquen aproximar un a l'altre.

La finalitat?

Entendre's i obrir cada vegada més el seu respectiu univers, que no deixa de ser parcial.

Una de les condicions imprescindibles perquè els panells compleixin el seu objectiu, és la renovació periòdica dels seus components, principalment, per que les persones noves aporten idees noves i noves perspectives a les temàtiques i alhora dóna l'oportunitat de participar a més persones en aquesta experiència.

És una eina útil solament per a les empreses químiques?

Com a ciutadans, ens podem fer les següents preguntes: Hem volgut saber una mica d'una empresa industrial?, d'una infraestructura turística?, d'una incineradora?, d'una gran superfície comercial? hem dubtat d'alguna de les seves actuacions?, hem generat prejudicis i a més els hem fet circular sense possibilitat d'aprofundir?

La comunicació cobreix part d'aquestes preguntes, però només parcialment. No és suficient. Per a aprofundir en totes aquestes qüestions cal anar més enllà, fa falta el retorn i el diàleg aporta aquesta bidireccionalitat necessària.

Existeix un sol model de Panel?

En aquest articule ens hem centrat en els panels públics, però aquests també es poden generar en l'àmbit més privat de les empreses i les organitzacions.

El Panel Públic Assessor, que usen més comunament les empreses del territori, és un panell presencial, però també existeixen i s'estan aplicant panels telefònics o els panels que utilitzen plataformes online.

D'altra banda, el diàleg no només pot ser amb els ciutadans, també s'ha de generar amb els treballadors, els proveïdors, col·laboradors, grups de periodistes o fins i tot generant comunitats amb els consumidors.

 

 

Autora: M. Mercè Chiapella. Gabinet Ceres. Especializada en Gestió de l'Entorn.

Veure article en Indicador d'Economia

Segueix tota l'actualitat també a través del nostre perfil twitter

 

Up

Avís legal · Política de privacitat · © 2015 Gabinet Ceres SL

Nuwa Agència Digital