ca | es | en
Twitter LinkedIn

Actualitat

25 Maig

2017

Millores en l'Índex de Confiança Empresarial

Millores en l'Índex de Confiança Empresarial

La Confiança Empresarial

El radar del primer trimestre de 2017 detecta una important millora en l’Índex de Confiança Empresarial (ICE), i per primera vegada en molts trimestres, sembla que aquest increment ve donat per les millores en l’ocupació i les inversions. D'altra banda, la millora en l'ICE, ve donada tant per la millora en relació al trimestre anterior com amb les expectative de cara al següent. Com es pot veure a la gràfica tots els indicadors milloren i es situen en un màxim.

Els efectes de la victòria de Trump

Després d’haver tractat el Brexit i la percepció que l’empresariat de la demarcació es va considerar rellevant analitzar com es percep la victòria de Donald Trump en les eleccions presidencials americanes.

Per contextualitzar aquest tema respecte d’altres factors que poden afectar l’economia catalana, l’efecte Trump es va preguntar juntament.

L’empresariat creu que el factor que pot afectar més negativament l’economia catalana és la corrupció. A molta distància s’hi troba la presidència de Donald Trump, el canvi climàtic i el procés català. Tot i que aquest darrer presenta una visió més extrema, tant en sentit positiu com negatiu. És a dir, hi ha persones que creuen que afectarà negativament però també n’hi ha que creuen que afectarà positivament, sense acabar de neutralitzar les primeres. Dels factors preguntats, n’hi ha dos sobre els quals la percepció és totalment positiva. Tant la reforma horària com, sobretot, les innovacions tecnològiques poden tenir un impacte econòmic molt positiu per l’economia catalana. Ho interpretem com una oportunitat que cal aprofitar.

Factors que poden afectar l’economia catalana

 

 

Sobre els aspectes concrets en els que pot tenir efecte la victòria de Trump destaquen tant les exportacions com les oportunitats de les empreses catalanes als USA, que es poden veure afectades negativament. De forma minoritària, es creu que pot afectar negativament a les empreses americanes ubicades a Catalunya però el sentiment general és que no variarà. En canvi, no hi ha una opinió clara sobre com pot afectar al preu dels productes americans al nostre país: el nivell d’incertesa és més gran i s’equilibren els qui creuen que augmentaran amb els que pensen que es reduirà.

En qualsevol cas, i tenint en compte tant la importància que es dóna a la seva victòria com l’efecte que pot tenir en el comerç i inversions de les empreses catalanes (espanyoles i europees), l’empresariat afirma amb rotunditat que cal que les administracions es preparin: fent seguiment de les decisions que es prenguin als USA, revisant convenis i acords, amb major proteccionisme i fins i tot en temes de defensa.

Tot i aquesta visió negativa i genèrica de la victòria de Donald Trump, quan es posen sobre la taula diferents decisions i propostes sobre les que el govern republicà està treballant, no sempre la valoració és negativa.

És molt negativa l’opinió de l’empresariat en relació a l’eliminació de les polítiques a favor del medi ambient i prevenció del canvi climàtic.

És negativa també l’opinió en relació a l’America First (protegir els interessos del país mitjançant l’establiment d’aranzels)

També és molt negativa l’opinió envers el tancament de fronteres a la immigració, però no ho és tant el control de la immigració on un 32% de l’empresariat hi afirma estar d’acord.

I en canvi, són clarament positives les percepcions de l’empresariat en relació a permetre que es puguin reduir impostos si es té una cobertura mèdica privada o que les empreses tinguin un màxim d’un 15% en l’impost de beneficis.

Valoració de les propostes polítiques de Trump

 

 

Up

Avís legal · Política de privacitat · © 2015 Gabinet Ceres SL

Nuwa Agència Digital