Per investigar la veritat és necessari dubtar, sempre que sigui possible, de totes les coses.

- René Descartes
La nostra feina és la d’obtenir informació que ajudi als gestors de les empreses i administracions a planificar i prendre decisions amb un grau d’incertesa menor.

 

NOTÍCIES