És ignorancia no saber distinguir entre el que necessita demostració i el que no la necessita.

- Aristòtel
La nostra feina és la d’obtenir informació que ajudi als gestors de les empreses i administracions a planificar i prendre decisions amb un grau d’incertesa menor.

 

NOTÍCIES