No podem resoldre problemes pensant de la mateixa manera que quan els creem.

- Albert Einstein
La nostra feina és la d’obtenir informació que ajudi als gestors de les empreses i administracions a planificar i prendre decisions amb un grau d’incertesa menor.

 

NOTÍCIES