L’home es descobreix quan es medeix amb un obstacle.

- Antoine de Saint-Éxupery
La nostra feina és la d’obtenir informació que ajudi als gestors de les empreses i administracions a planificar i prendre decisions amb un grau d’incertesa menor.

 

NOTÍCIES