Quan s'ha de prendre una decisió i no ho fas, això també és una decisió.

- William James
La nostra feina és la d’obtenir informació que ajudi als gestors de les empreses i administracions a planificar i prendre decisions amb un grau d’incertesa menor.

 

NOTÍCIES