Un científic ha de prendre's la llibertat de plantejar-se qualsevol qüestió, de dubtar de qualsevol afirmació, de corregir errors.

- Julius Robert Oppenheimer
La nostra feina és la d’obtenir informació que ajudi als gestors de les empreses i administracions a planificar i prendre decisions amb un grau d’incertesa menor.

 

NOTÍCIES