L'empresa
Presentació
Origen
Missió
Valors
L'equip
Metodologies
Per què Ceres?
L'equip.

Els diferents tècnics de CERES dominen les metodologies i eines que cal emprar i el seu esforç continu en R+D es tradueix en propostes serioses i adequades a les necessitats de cada abordatge metodològic particular.

El treball en equip permet el flux dels nous coneixements adquirits. L'aposta decidida que ha fet per la formació interna, pel desenvolupament personal i dels seus equips té un efecte multiplicador sobre els resultats dels diferents processos d'investigació i en conseqüència sobre els nostres clients, fruit d'un equip motivat, cohesionat i corresponsabilitzat.

Som professionals experimentats procedents de diferents àrees i ens complementem entre nosaltres. Sociòlegs, llicenciats en Investigació de Mercats, matemàtics, psicòlegs socials, economistes, estadístics, geògrafs, antropòlegs... formem l'equip CERES.