És important per qui desitgi assolir la certesa en la seva investigació, el saber dubtar a temps.

- Aristòtel
La nostra feina és la d’obtenir informació que ajudi als gestors de les empreses i administracions a planificar i prendre decisions amb un grau d’incertesa menor.

 

NOTÍCIES