Faré un pronòstic: pot passar qualsevol cosa.

- Roy Atkinson
La nostra feina és la d’obtenir informació que ajudi als gestors de les empreses i administracions a planificar i prendre decisions amb un grau d’incertesa menor.

 

NOTÍCIES