Si hom comença amb certeses, acabarà amb dubtes; però si accepta començar amb dubtes, acabarà amb certeses.

- Sir Francis Bacon
La nostra feina és la d’obtenir informació que ajudi als gestors de les empreses i administracions a planificar i prendre decisions amb un grau d’incertesa menor.

 

NOTÍCIES