Aquell que dubta i no investiga es torna no només infeliç sinó també injust.

- Blaise Pascal
La nostra feina és la d’obtenir informació que ajudi als gestors de les empreses i administracions a planificar i prendre decisions amb un grau d’incertesa menor.

 

NOTÍCIES