A l’adversa fortuna sol descobrir-se al geni, en la prosperitat s’oculta.

- Quinto Horacio Flaco
La nostra feina és la d’obtenir informació que ajudi als gestors de les empreses i administracions a planificar i prendre decisions amb un grau d’incertesa menor.

 

NOTÍCIES