La vida és el que succeix mentres fem mentre estem ocupats fent plans.

- John Lennon
La nostra feina és la d’obtenir informació que ajudi als gestors de les empreses i administracions a planificar i prendre decisions amb un grau d’incertesa menor.

 

NOTÍCIES