ca | es | en
Twitter LinkedIn

Actualitat

23 Febrer

2021

Tendències de futur després del trasbals de la Covid

Tendències de futur després del trasbals de la Covid

L’arribada de la pandèmia ha agafat a tots els sectors i a l’economia en general al mig de dos grans reptes que continuaran vigents una vegada se superi aquesta situació.

Per una banda, la sostenibilitat i, per l’altra, la transformació digital.

Els aspectes tècnics d’aquests reptes tenen una gran derivada en el comportament social. No es tracta que hi hagi més tecnologia, es tracta que les relacions entre treballadors i empresa, entre ciutadans i administració o entre empreses i consumidors han canviat. Els canvis tecnològics suposen canvis socials. 

A diferència de molts altres sectors, on predominen les Pimes i empreses amb poca capacitat d’inversió i prospecció i que es mouen de forma reactiva davant dels canvis, el sector de l’automòbil està format per grans corporacions que tenen tant la capacitat com la filosofia i el convenciment de mirar cap al futur. Els equips de tendències o d’R+D estan ja treballant en els cotxes que sortiran al mercat d'aquí a 10 anys.

A finals de 2020 vam tenir l’oportunitat de treballar en un projecte per a SEAT que ajudava a identificar els principals aprenentatges que s’havien extret a partir de l’anàlisi sociològica del comportament de la societat arrel de la pandèmia de la COVID19.

Per fer-ho, es va recopilar i analitzar una gran quantitat d’informes elaborats arreu del món. Alguns dels aprenentatges (Insights) trobats són:

 • Hi ha qui parla de “nova normalitat”. I en la “nova normalitat” es reduirà la mobilitat (respecte abans de la pandèmia) i concretament l’ús del transport públic.
 •  Apareixen noves tipologies de llars, unes es refugien en el món digital, altres s'estalvien i es preparen per situacions futures, mentre que altres intenten viure el moment.
 • La pandèmia es viu de forma molt diferent en els diferents països. La visió a Espanya no es pot traslladar a altres realitats.
 • La compra de cotxes a les famílies s’està posposant, sent aquest un dels productes més afectats, juntament amb les vacances i les activitats d’oci.
  • Tanmateix, el mercat del vehicle usat s’ha reactivat per la COVID19.
  • I també el cotxe elèctric que atrau cada vegada més segments de població.
 • El cotxe aporta nous valors que abans no eren tan importants: és un espai segur en el qual et pots moure amb llibertat i sense risc.
 • Però ja no podem parlar de cotxes, parlem de mobilitat i sobre aquesta necessitat, la bicicleta i els mitjans de micromobilitat guanyen espai. Els concessionaris d’automòbil potser haurien d’obrir-se a altres mitjans de transport.
 • S’espera un comportament més ètic de les empreses, sobretot durant aquesta crisi. Cal també una comunicació més personalitzada i una acció més sostenible.
 • S’anticipa un consum transformat, més local, més en línia, menys impulsiu i més conscienciat.
 • Cal facilitar al màxim la comoditat del client quan visita les instal·lacions. No només tangible, sinó també de forma emocional. D’especial rellevància per als concessionaris. En resum, durant el 2020 han canviat les necessitats de mobilitat, ha canviat el valor que aporta el cotxe privat com a espai de seguretat i llibertat. Però d’altra banda, la situació econòmica ha provocat una important caiguda en les vendes d’automòbils.

Dels dos grans reptes globals abans indicats se’n deriven 4 grans tendències dins el sector:

El pas del carburant al vehicle elèctric, clarament pressionat per la sostenibilitat i la fi del petroli barat. Tot i la lentitud en la seva expansió, en part degut als costos i la tecnologia de les bateries, els anys vinents es generalitzarà. Aquest canvi suposarà un tsunami en les derivades de benzineres, tallers...

La transformació digital obre un conjunt de possibilitats en el cotxe, des de la connectivitat, a una major capacitat d’incorporar assistents a la conducció i millorar la seguretat del vehicle, però també en la visió global del trànsit: relació entre vehicles, optimització del trànsit... o altres possibilitats com la de rebre publicitat o informació mentre viatgem. Un pas més enllà en la transformació digital de l’automoció és la conducció autònoma.
Els canvis socials i el dilema entre propietat i ús és una de les grans tendències en la mobilitat. Cal que tinguem un cotxe sempre? O només necessitem usar-lo per moure’ns? Guanyarà la visió racional o els valors que incorpora la tinença d’un vehicle continuaran pesant més? Els avantatges només seran viables en les grans metròpolis o també seran possibles en un territori dispers com el Camp de Tarragona?

No és només el sector de l’automoció el que té un futur ple de canvis. És tot el concepte de mobilitat, urbanisme o fins i tot de propietat. Tanmateix, en aquest flux de tendències, el 2020 ha posat sobre la taula l’elevat grau d’incertesa que hi ha sobre el futur. La pandèmia de la COVID-19 ho ha trasbalsat tot.

Article Indicador d'economia

Hildebrand Salvat. Director Tècnic i Soci del Gabinet Ceres.

Up

Avís legal · Política de privacitat · © 2015 Gabinet Ceres SL

Nuwa Agència Digital