ca | es | en
Twitter LinkedIn

Actualitat

12 Abril

2016

Reptes renovats per a la professió periodística

Reptes renovats per a la professió periodística

Si es fes una llista dels feines que més han canviat en els últims anys, molts hi col·locarien la professió de periodista. El sector ha patit de forma important la crisi econòmica i alhora, li han afectat de ple la generalització de les xarxes socials, la transformació digital o la forma com els usuaris consulten la informació.

En les dues edicions anteriors de l'estudi (2011 i 2013) les principals preocupacions dels periodistes es concentraven en els aspectes de viabilitat econòmica dels seus mitjans, fins i tot la mateixa supervivència o la precarietat de la feina. Aquests factors segueixen presents, però han reduït pes. En canvi, els aspectes d'adaptació al nou entorn tecnològic i la competència de les xarxes socials es converteixen ara encara més rellevants. Twitter es consolida com una eina bàsica per al periodista i ja gairebé tots l'utilitzen i ho fan diàriament, per informar-se, per contactar amb les fonts o per difondre informació. No obstant, apareix com a novetat en aquesta onada la possibilitat que dóna Twitter per interactuar amb l'audiència.

L'objectivitat, el rigor i transmetre credibilitat és l'altre eix rellevant que destaquen els periodistes com a repte per al futur de la seva professió.

 

Up

Avís legal · Política de privacitat · © 2015 Gabinet Ceres SL

Nuwa Agència Digital