ca | es | en
Twitter LinkedIn

Actualitat

10 Setembre

2019

La participació ciutadana una oportunitat, Municipalia 2019

La participació ciutadana una oportunitat, Municipalia 2019

Durant els 3 dies que dura la Fira Municipalia de Lleida (23, 24 i 25 d’octubre), esteu invitats al nostre estand 454 del pavelló 4 i participar d’aquesta experiència innovadora.

Enguany presentarem 3 nous productes per la redacció del PAM, del PIM i de les Diagnosis de Seguretat. Tres noves metodologies de participació ciutadana, una d’elles la posarem en pràctica al nostre estand 454 del pavelló 4: el Desing Thinking.

Nous Ajuntaments: Planificar la legislatura a l’inici de mandat, sembla obvi, però a l’hora de la veritat, no ho és tant!

Ara fa un any i mig, la nostra experiència i lideratge i el nostre know en participació ciutadana, ens portava a fer una Jornada sobre Diàleg i Credibilitat a la Fira de Reus.

En aquesta jornada “Think outside the box, del Diàleg a la Credibilitat” es va reflexionar sobre com el diàleg i la governança pot aportar credibilitat i confiança a les organitzacions, apostant sobre la idea i la pràctica del diàleg actiu entre les organitzacions i la societat.

Avui, un any i mig després, el proper 22 i fins al 24 d’octubre a la Fira de Municipalia de Lleida, tornarem a insistir en aquesta reflexió!

Aquests esdeveniments, fent un exercici de posar-nos en la pell dels nostres clients, son una oportunitat per Ceres per sortir-nos-en de la rutina i plantejar-nos reptes per sintetitzar, analitzar, avaluar, innovar i avançar en allò que ja dominem, en allò que pot millorar-se, en la incorporació d’experiències interessants alienes...

Enguany, com ja ens va passar a Municipalia 2015, va coincidir amb la constitució de nous equips municipals. Va ser i serà una nova oportunitat per compartir amb les recent estrenades corporacions, els avenços que hem fet, les novetats en participació i gestió municipal que hem incorporat i un moment estratègic i per reflexionar sobre la situació actual amb la que es trobaran aquests nous ajuntaments.

Quin és el repte?  

Els governs locals tenen, arreu del món, un posicionament estratègic en la gestió de reptes socials, econòmics i ambientals d'incidència creixent en la qualitat de vida dels ciutadans. Sembla que l’ombra de la crisi segueixi allargant-se fins avui i alguns parlen d’una especial afectació imminent.

Superar aquets reptes passa per reforçar i seguir avançant en un procés de reforma de les administracions municipals que ha de tenir com a eix vertebrador el desenvolupament de les competències següents:

  • La participació entesa com l'aplicació de polítiques en un context de demandes contradictòries des d'un enfocament, en la mesura del possible  que sigui participatiu, equitatiu, legal, transparent, eficaç, eficient i respectuós amb el principi de subsidiarietat.

  • La comunicació com a resultat d'una voluntat de transparència i de transmissió eficaç de la informació als ciutadans de naturalesa bidireccional: dialogar.

  • La promoció de l'acció col·lectiva, la participació en la mediació de conflictes i l'impuls de l'autonomia de la societat civil.L'efectivitat en la utilització del poder que implica conciliar el respecte als principis de responsabilitat, participació i delegació amb els d'operativitat, eficàcia i lideratge.

  • La presa de decisions com a resultat d'un procés reflexiu i estratègic d'anàlisi de les opcions existents, avantatges i inconvenients de cadascuna d'elles, i selecció de la més adequada.

Davant d’aquests canvis les administracions (i els seus líders) poden prendre dues direccions: promoure el canvi, liderar el canvi, o seguir com sempre i tancar-se davant de les demandes de canvi de la societat i de l’entorn.

Per als que escullen promoure el canvi, tenen al davant una oportunitat per assolir uns beneficis que el nou model de govern pot aportar-los, tant a les administracions com a la ciutadania, amb una coresponsabilitat compartida:

La ciutadania sent l'administració més propera.

Augmenta la implicació de la ciutadania amb l'administració, ja que s'habiliten canals i se'ls escolta.

És un benefici per l'administració, ja que la ciutadania participa activament en la millora del servei públic.

Involucra altres agents externs per reunir idees i trobar solucions a un cost menor.

Augmenta la qualitat, efectivitat i rapidesa de resposta de l'Ajuntament cap a la ciutadania.

Incrementa la transparència entre els diferents nivells i departaments de l'administració, millorant el funcionament intern de la mateixa.

Permet als responsables polítics estar més vinculats i propers a les preocupacions i interessos de la ciutadania.

Poder definir i redactar el pla estratègic d’un municipi a l’inici de la legislatura, el Pla d’Actuació Municipal (PAM). Poder planificar les inversions a 4 anys vista, el Pla d’Inversions Municipal (PIM)..., sembla obvi, però a l’hora de la veritat no ho és tant. I fer-ho d’acord i amb la ciutadania, tots hi sortim guanyant.

Per què?

Per que amb la participació ciutadana deliberem, estructuradament, sobre qüestions d’importància estratègica relacionades amb les polítiques i els serveis públics. D’aquesta manera, la presa de decisions que afecten la gestió pública es veu enriquida per la visió dels ciutadans mateixos, tant a títol individual com a títol col·lectiu. La participació ciutadana i el govern obert serveixen per a una millor governança.

Veure article en Indicador d'Economia

Segueix tota l'actualitat també a través del nostre perfil twitter

Up

Avís legal · Política de privacitat · © 2015 Gabinet Ceres SL

Nuwa Agència Digital