ca | es | en
Twitter LinkedIn

Actualitat

02 Març

2016

Estudi sobre les empreses més valoradores per treballar

Estudi sobre les empreses més valoradores per treballar

Bros Group i Ceres han portat a terme una col·laboració amb l'objectiu d'analitzar el mercat laboral de la província de Tarragona. Conèixer quines són les empreses amb més atractiu per desenvolupar una carrera professional a la província i per què ho són. En definitiva, entendre millor què volen els treballadors per al seu futur laboral.

L'Univers de població estudiat són aquelles persones residents a la província de Tarragona que han participat en algun procés de selecció laboral realitzat per Bros Group. La mostra aconseguida és de més de 500 persones.

A partir de l'anàlisi de les dades es conclou que Repsol, BASF i Port Aventura són les empreses més reconegudes del territori, ja que el 90% de la població consultada indica conèixer-les prou com per tenir una opinió sobre les mateixes. Els segueix molt de prop Dow, amb un reconeixement del 84%. En un segon nivell de coneixement, trobem a Kellog 's, Borges, Bic Iberia i Lear, amb percentatges superiors al 70%. A continuació apareixen l'Autoritat Portuària de Tarragona, Gomà-Camps i Indústries Rodríguez amb reconeixements del 65%, 56% i 55% respectivament.

En base a les empreses conegudes, els consultats van escollir les 3 empreses en les que més els agradaria poder desenvolupar la seva carrera professional. Considerant en cada cas, el nombre d'enquestats que coneixen cada empresa, les més valorades serien BASF, Repsol, DOW i l'Autoritat Portuària de Tarragona amb un 53% 48%, 41% i 29% respectivament.

Són molts els factors clau per escollir a aquestes empreses com les més interessants, entre d'altres s'indiquen factors econòmics, factors lligats a aspectes més qualitatius dels llocs de treball o d'altres que estan lligats a la pròpia empresa desitjada: imatge, productes que fa ...

No obstant això, el principal motiu per valorar aquestes empreses com les més atractives per treballar és que es tracten d'empreses multinacionals que tenen una bona imatge. En segon lloc, s'indica que aquestes es caracteritzen per oferir més estabilitat o seguretat laboral als seus treballadors. En un tercer nivell de factors, es destaca que ofereixen millors condicions econòmiques, treballs més interessants i més possibilitats de promoció interna i conciliació familiar.

Veure Article al Diari de Tarragona

Veure Article a l'Indicador d'Economia

Font Foto: www.Diariodelpuerto.com

 

 

 

 

Up

Avís legal · Política de privacitat · © 2015 Gabinet Ceres SL

Nuwa Agència Digital