ca | es | en
Twitter LinkedIn
Down
Icono projectes

Participació i governança

Experiències de participació

Què hem fet en participació ciutadana?


Ceres té una experiència de més de 15 anys en processos de participació ciutadana que han ajudat a incorporar l'opinió de la població a les decisions polítiques i que han contribuït a fomentar la coresponsabilització en el dia a dia del seu territori.

Provincia
Població
Any
Procés participatiu per a que la ciutadania decideixi en què invertir una part del pressupost municipal de la Seu d'Urgell
Pressupost Participatiu de la Seu d'Urgell
La Seu d'Urgell,  Lleida
2015-2016
Plataforma de escolta activa que fomenta la participació de la ciutadania en la gestió municipal, a través de consultes periòdiques online a un grup de ciutadans que s'apunten voluntariament per donar la seva opinió i amb el compromís municipal de retorn i resposta a les aportacions recollides en cada consulta.
Altaveu Ciutadà de Castellvell del Camp
Castellvell del Camp,  Tarragona
2014-2016
Plataforma de escolta activa que fomenta la participació de la ciutadania en la gestió municipal, a través de consultes periòdiques online a un grup de ciutadans que s'apunten voluntariament per donar la seva opinió i amb el compromís municipal de retorn i resposta a les aportacions recollides en cada consulta.
Altaveu Ciutadà de Bellpuig
Bellpuig,  Lleida
2014-2015
Plataforma de escolta activa que fomenta la participació de la ciutadania en la gestió municipal, a través de consultes periòdiques online a un grup de ciutadans que s'apunten voluntariament per donar la seva opinió i amb el compromís municipal de retorn i resposta a les aportacions recollides en cada consulta.
Altaveu Ciutadà La Pobla de Montornès
La Pobla de Montornès,  Tarragona
2014
Procés participatiu per a l'elaboració del Pla d'Equipaments Municipals de Rubí, amb l'objetiu de debatre i consensuar les principals necessitats futures del municipi percebudes per la ciutadania en relació als equipaments i tenir-les en compte en la redacción del pla.
Procés Participatiu Pla d'Equipaments de Rubí
Rubí,  Barcelona
2016
Procés participatiu per decidir el futur de la zona Carles Buïgas de Salou en col·laboració amb tots els actors relacionats amb aquesta zona, veïns, propietaris, comerciants, restauradors i hotelers.
Procés participatiu zona Carles Buïgas de Salou
Salou,  Tarragona
2016
Dinamització de taules de treball en el marc del Pla d’Inclusió Social de Cambrils
Participació Pla Inclusió Social de Cambrils
Cambrils,  Tarragona
2013, 2014, 2015
Plataforma de escolta activa que fomenta la participació de la ciutadania en la gestió municipal, a través de consultes periòdiques online a un grup de ciutadans que s'apunten voluntariament per donar la seva opinió i amb el compromís municipal de retorn i resposta a les aportacions recollides en cada consulta.
Valora Tarragona
Tarragona,  Tarragona
2015, 2016, 2017
Participació de la ciutadania de Vandellòs i l'Hospitalet en la gestió municipal a través de l'aportació i elecció d'actuacions a incorporar en el pressupost municipal.
Pressupostos Participatius de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant,  Tarragona
2015-2016-2017
Procés participatiu que implica a tots els grups polítics municipals, les entitats i la ciutadania en general en l'elaboració del Pla d'Acció Municipal de l'Ajuntament.
Procés participatiu PAM Mont-roig del Camp
Mont-roig del Camp,  Tarragona
2016
Elaboració participada del pla d'igualtat del municipi de l'Aldea amb la fi de treballar per la igualtat de gènere.
Pla d'igualtat de l'Aldea
L'Aldea,  Tarragona
2016
Procés participatiu per a la definició d’un nou complex lúdic esportiu a Ascó de forma conjunta amb la ciutadania i atenent a les seves expectatives i necessitats.
Participació nou complex lúdic esportiu d'Ascó
Ascó,  Tarragona
2016
Plataforma de escolta activa que fomenta la participació de la ciutadania en la gestió municipal, a través de consultes periòdiques online a un grup de ciutadans que s'apunten voluntariament per donar la seva opinió i amb el compromís municipal de retorn i resposta a les aportacions recollides en cada consulta.
Altaveu Ciutadà de les Borges del Camp
Les Borges del Camp,  Tarragona
2016
Procés d'elaboració d'una diagnosi de l'estat de la Participació Ciutadana al municipio de Valls amb la participació dels sectors polític, tècnic municipal i social.
Diagnosi participada de la participació ciutadana a Valls
Valls,  Tarragona
2016
Procés participatiu dirigit a tota la població per plantejar i decidir actuacions a dur a terme amb una part del pressupost municipal del 2017.
Pressupostos Participatius de Vila-seca
Vila-seca,  Tarragona
2106
Aprenem participant! Participem fent! Procés de pressupostos participatius que enllaça l'elaboració participada del protocol del procés, la selecció per part de la ciutadania de les inversions a incloure en el pressupost municipal del 2017 proposades per l'Ajuntament i, finalment, l'elaboració de propostas d'inversió i selección de les mateixes per part de la ciutadania per inclorue en el pressupost municipal de l'any 2018.
Pressupostos Participatius Valls 2017-2018
Valls,  Tarragona
2017
Pressupostos Participatius del municipi de La Canonja que donen l'oportunitat a la població de decidir en quines actuacions s'inverteix una part de la partida d'inversions del pressupost municipal de l'any 2018.
Pressupostos Participatius La Canonja 2017
La Canonja,  Tarragona
2017
Procés participatiu d'elaboració de les línies marc del Pla de Participació Ciutadana i del reglament de particpiació ciutadana del municipi de Calaf.
Procés participatiu Pla de Participació Ciutadana del municipi de Calaf
Calaf,  Barcelona
2017
Els Panels Públics Assessors (PPA) són eines de participació que actuen com a nexe i via de comunicació bidireccional entre l'empresa, en aquests casos la química, i la ciutadania del seu entorn.
Panels Públics Assessors de l'empresa química
Tarragona,  Tarragona
2016-2107
Procés participatiu dirigit a tota la ciudadania per tal que sigui aquesta la que proposi i decideixi quines actuacions es duen a terme amb un percentatge del pressupost municpial per al 2017.
Pressupostos participatius de Tortosa
Tortosa,  Tarragona
2017
Plataforma de escolta activa que fomenta la participació de la ciutadania en la gestió municipal, a través de consultes periòdiques online a un grup de ciutadans que s'apunten voluntariament per donar la seva opinió i amb el compromís municipal de retorn i resposta a les aportacions recollides en cada consulta.
Altaveu Ciutadà de Santa Susanna
Santa Susanna,  Barcelona
2016
Eina de debat familiar que permet participar a la població en la gestió municipal, a través de la valoració dels serveics, equipaments, activitats..., i que, al mateix temps, permet a l'ajuntament conèixer més a fons els hàbits i expectatives del seu municipi, podent així adaptar i millorar les polítiques i actuacions públiques.
Quadern de debat familiar de Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Eulàlia de Ronçana,  Barcelona
2017
Procés de participació ciutadana per a l'elaboració del Pla Estratègic del municipi de las Rozas.
Pla Estratègic de Las Rozas
Las Rozas,  Madrid
2016
Procés participatiu per elaborar el pla estratègic smart city del municipi de Cambrils.
Pla de transformació ICambrils. Ciutat digital, innovadora i intel·ligent
Cambrils,  Tarragona
2016
Plataforma de escolta activa que fomenta la participació de la ciutadania en la gestió municipal, a través de consultes periòdiques online a un grup de ciutadans que s'apunten voluntariament per donar la seva opinió i amb el compromís municipal de retorn i resposta a les aportacions recollides en cada consulta.
Altaveu Ciutadà de Salou
Salou,  Tarragona
2016
Procés participatiu dirigit a tota la ciutadania per decidir actuacions d'inversió per al pressupost municipal del 2018.
Procés de Pressupost Participatiu per al municipi de Torrefarrera 2017
Torrefarrera,  Lleida
2017
Panel de nens i nenes que comparteixen la seva visió de la indústria química en general i aporta inputs a la mateixa per a la seva millora.
Tarragona,  Tarragona
2017
Tu decideixes! Procés participatiu per decidir en què vol la ciutadania que s'inverteixi una part del pressupost municipal del 2018.
Pressupostos Participatius La Selva del Camp 2018
La Selva del Camp,  Tarragona
2017
Procés participatiu per elaborar estratègies d'adaptació al canvi climàtic conjuntament entre l'administració, el sector econòmic i altres agents d'interès de les Terres de l'Ebre
Life Clinomics
Terres de l'Ebre,  Tarragona
2017

Clients

Alguns dels nostres clients més destacats

Up

Avís legal · Política de privacitat · © 2015 Gabinet Ceres SL

Nuwa Agència Digital