Balanç de la gestió pública
  • Estudis sociopolítics
  • Valoració de líders
  • Valoració d'imatge de candidats i partits
  • Estudis de comportament electoral
Tot i que sovint afinem el resultat de les eleccions, per nosaltres el més important no és això, sinó poder ajudar al nostre client a millorar el resultat. Per això, no té sentit fer un únic estudi a dos mesos de la data electoral. Cal una feina continua.
  • Quins són els trets essencials de la imatge percebuda del polític? Quina força té? Quines disfuncions hi ha amb la imatge desitjada? Quin és l'origen?
  • Quina relació s'estableix entre la satisfacció, la imatge i el lideratge polític? Quines repercussions electorals pot tenir?
  • Quin efecte pot tenir una menor o major participació en el resultat electoral?
  • Quins són els resultats que s'esperen en el moment de la consulta? Què cal fer per canviar-los?