En la planificació de polítiques
 • Diagnosis Socials, econòmiques, sectorials
 • Avaluacions, viabilitat i impacte de polítiques programes i projectes
 • Identificació i previsió d'escenaris de futur, d'actituds, i comportaments socials
 • Estudis d'Impacte Social
 • Observació i Baròmetres de l'opinió pública
 • Projecció de Població
Per planificar cal disposar d'informació rigorosa, de l'estructura social, de les necessitats, opinions, creences o actituds de la població. Per fer-ho cal recollir informació i analitzar-la, de manera que se'n puguin extraure conclusions que serveixin per a una presa de decisions més adequada.
 • Com viu la gent al municipi? Quines són les seves necessitats? Que és el que creuen que no funciona?
 • Quins són els fluxos comercials que es produeixen en una zona? Quin efecte tindrà la implantació d'una nova àrea comercial?
 • Com percep la població l'arribada de nouvinguts? Quines actituds hi ha presents entre la població? Hi ha possibilitat de canviar-les?
 • Quina població s'espera que tingui la comarca en un horitzó de deu anys? Quina composició tindrà? Quant nens de 0 a 3 anys hi haurà? I quanta població major de 80 anys?
 • Quin coneixement té la població d'un determinat aspecte? Com el valora? Quins inconvenients hi troba? Que hi destaca en positiu?