En les estratègies de Fidelització
 • Estudis de Satisfacció de clients
 • Models de fidelització de Clients
 • Mistery Shopping
La estratègia de qualsevol empresa es fonamenta en el desenvolupament d'una avantatge competitiva durable, per assolir la fidelització dels seus clients. Per això, es necessària la creació de valor mitjançant la identificació de les necessitats dels clients i la satisfacció de les mateixes, eix central de tot sistema de gestió de la qualitat.
 • Quin es el nivell de satisfacció dels clients amb el producte o servei?
 • Quines són les expectatives dels nostres clients en relació al producte?
 • Quines prioritats respecte el nostre servei reclamen els nostres clients?
 • Quina es la qualitat objectiva del servei que oferim?
 • Com podríem millorar el servei ofert?
 • Com podem retenir als nostres clients i atraure de nous?
 • Com ho estan fent els nostres competidors en quan al servei i atenció?
 • Quins són els nostres punts forts i febles en relació als nostres competidors?
Els clients insatisfets són més fàcils de perdre, si a més parlen malament de nosaltres impedeixen la captació nous clients. Mentre que els clients satisfets són més difícils de perdre, generen noves ventes, parlen bé de nosaltres,...