POLITICA DE PRIVACITAT

Si faciliteu les vostres dades personals a Gabinet CERES SL, aquestes seran tractades d'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Qualsevol usuari o client pot exercir el seu dret a accés, rectificació o cancel·lació de les dades personals en disposició de Gabinet Ceres SL.

Si voleu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, us podeu adreçar a Gabinet Ceres a , al telèfon 977773615 o a Raval de Jesús 36,1er de Reus (43201).

Gabinet Ceres SL compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de l'activitat.

Gabinet Ceres ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objectiu d'evitar-ne, tant com es pugui i sempre segons l'estat de la tècnica, l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.

Gabinet Ceres garantitza que les dades aportades no seran cedides, compartides o traspassades a cap empresa aliena.

En compliment d'allò disposat en la L.O.P.D. 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari queda informat de la existència d'una base de dades amb dades de caràcter personal, inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, la finalitat del qual és la gestió de clientes i contactes i el responsable de la mateixa és Gabinet Ceres SL.

L'usuari presta el seu consentiment per a la introducció i tractament de les seves dades en aquesta base de dades. Si no existeix manifestació expressa en contra, entenem que no s'oposa a que Gabinet Ceres SL utilitzi les seves dades per fer-li arribar notícies, informació de tipus general, informació comercial o per demanar-li la participació en estudis.