1. Quin és el procés bàsic de tota investigació?
 2. Quina és la metodologia d’investigació més adequada a les meves necessitats?
 3. Què cal deixar clar al proveïdor quan es demanda una investigació?
 4. Quina és la mostra adequada al meu Univers d’Estudi (municipi, per exemple)?
 5. Quantitatiu o qualitatiu?
 6. Com es prepara un briefing?
 7. Què cal evitar al fer una investigació?
 8. Val la pena invertir en investigació en temps de crisi?
 9. Puc fer investigació de mercats si tinc una Pime?
 10. Existeix un codi d’ètica específic pels estudis de mercat?
 11. Què és la segmentació de mercats?
 12. Què permet identificar un Clúster?
 13. Què és un Mistery Shopper?
 14. En què consisteix un estudi Delphi?

  És una tècnica subjectiva basada en l’opinió dels experts per sondejar l’evolució de futur dels diferents factors de l’entorn i la seva interacció.

  Aquest mètodo compta amb etapes succesives d’enviament de qüestionaris de manera individual als diferents experts, dels quals es sintetizen les respostes per elaborar la següent consulta, fins arribar a un resultat de consens.

  Entre els seus avantatges en destaca el fet que permet eliminar l’efecte líder, doncs els enquestats són anònims entre si. No obstant, la qualitat dels resultats depèn tant de la bona elecció dels experts consultats com de l’elaboració dels qüestionaris.

 15. Què és un estudi òmnibus?
 16. Com puc saber si els meus clients estan satisfets amb els serveis que ofereixo?
 17. Què és la Participació Ciutadana?
 18. Com ajuda la participació en la implementació de les polítiques?
 19. Qui participa en un procés participatiu?
 20. Què és un sociograma?